Adulis Omsorg AB är ett privat företag som anordnar hemtjänst, personlig assistans och
ledsagarservice för äldre och funktionshindrade.
Adulis Omsorg är ett väl fungerande hemtjänst- och assistansföretag med hög kvalitet.
Vi grundades 1996 och vårt huvudkontor ligger på klarabergsgatan 35, Stockholm.

Vi värnar om:Citat
– Goda arbetsvillkor
– Öppenhet & Inflytande
– Tillgänglighet & Trygghet

Målsättningar

Adulis Omsorg har som främsta mål att erbjuda Dig som kund en fungerande assistans av god kvalitet, som i sin tur ger Dig den självständighet som Du vill uppnå.
Vårt motto är – Att du ska vara nöjd.
Adulis Omsorg står för  tre huvudord Trygghet – Respekt – Inflytande

God kvalitet i omsorgen präglas av trygghet och respekt och inflytande. Detta genomsyrar vårt arbete på alla plan i organisationen.
Vår vision gällande kvalitet är 100% nöjda kunder, närstående och medborgare. Eftersom tillfredsställa de kvalitet är en subjektiv och individuell upplevelse kan vår vision aldrig uppnås, men vi ska ändå eftersträva den.