Hur fungerar det

När man har blivit beviljad hemtjänst och valt Adulis Omsorg som utförare då händer detta.

Vi får ett uppdrag från biståndsbedömaren och kontaktar dig via telefon för att hälsa dig välkommen och för att boka in ett första möte. Det är enhetschefen som ringer upp dig.

Första besöket

Vid första besöket får du information om oss både muntligt och skriftligt. Vi informerar bland annat om hur vi arbetar, om kontaktmannaskap och hur du ska göra för att kontakta oss.

Vi går tillsammans igenom vilka tjänster (insatser) som du har blivit beviljad. Du får berätta hur du vill att vi ska arbeta hemma hos dig och när du vill att de olika tjänsterna ska utföras och annat som är viktigt för dig. Du får också berätta för oss om det finns några av dina anhöriga som du vill att vi ska ha kontakt med och på vilket sätt.

Informationspärm

Vid första besöket får du en informationspärm från oss som du kan ha hemma. Där finns bland annat uppgifter om telefonnummer och andra kontaktuppgifter till oss samt namn på den ordinarie personalen i hemtjänstgruppen.

Uppföljning

När vi har träffats några gånger sätter vi oss ner och går tillsammans igenom vad som har fungerat bra  och vad vi behöver ändra på. Vi ska också skriva ner hur och när vi ska utföra det du har blivit beviljad i en genomförandeplan. Planen fungerar som en överenskommelse mellan dig och oss och du får en kopia av den, som du kan sätta in i din informationspärm.