Varför välja oss

Det är viktigt för oss att du som har hemtjänst känner dig trygg. Det kan dock kännas otryggt att ta emot hemtjänst, speciellt i början när vi inte känner varandra.

Tystnadsplikt

All vår personal har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta om dig och dina förhållanden för någon utomstående. Tystnadsplikten gäller även efter att någon personal har slutat arbeta hos oss. Vi informerar dock gärna dina anhöriga om du själv har bett oss att göra det.

Legitimation

All vår personal har legitimation med namn och uppgift om vilken företag man arbetar på. Vi ska bära legitimationen väl synlig. Om du är osäker be att få titta på legitimationen innan du släpper in någon som säger att de kommer från hemtjänsten.

Nyckelhantering

Om du har trygghetslarm eller har svårt att öppna dörren själv behöver vi ha nycklar hem till dig. Nycklar till någons hem är en värdehandling och ska hanteras som det. Därför har vi nyckelskåp som endast aktuell personal har tillgång till. Personalen har som rutin att skriva upp på nyckel listan vem och när de har tagit Nyckel samt signerar vid återlämning.