Våra tjänster

Hemtjänst syftar till att hjälpa och stödja personer som bor kvar hemma när ålder, sjukdom eller funktionshinder gör det svårt att klara sig utan hjälp.

Vi tycker att det ska vara självklart att brukaren själv får bestämma vem som ska utföra hemtjänstarbetet. Vi erbjuder därför hemtjänst enligt den så kallade kundvalsmodellen.

Vårt mål är att erbjuda våra brukare ett helhetstagande inom hemtjänst som omfattar allt från städning, tvätt och måltidsservice till personlig omvårdnad.

Valet är ditt
På Adulis Omsorg utgår vi alltid från den enskilde individens behov och önskemål. Vi erbjuder omsorg och service, matlagning, städning och tvättning. Det viktiga är att vi utgår ifrån dina behov och att du är med och bestämmer vad du vill ha hjälp med och när du vill ha hjälpen.

Våra medarbetare
Våra medarbetare är pålitliga och noggranna och får utbildning kontinuerligt för att du ska få bästa tänkbara service. Alla våra medarbetare bär Adulis omsorgs ID-bricka för din säkerhet. Vi har en trygg och säker hantering av nycklar för att du ska känna dig trygg.
När du väljer Adulis Omsorg för din omsorg får du en kontaktperson som du alltid kan vända dig till med synpunkter och frågor.

Så här gör du
Om du redan har en biståndsbedömning kontaktar du kommunens biståndshandläggare och ber att hon/han ordnar en kontakt med Adulis Omsorgs verksamhetschef. Din hemtjänstavgift påverkas inte av vem du väljer som utförare. Avgiften betalar du som vanligt direkt till kommunen.

Hushållsnära tjänster
Förutom hemtjänst erbjuder vi hushållsnära tjänster såsom städ, inköp eller fönstertvätt, antingen som komplement till dig som har Adulis  i hemtjänsten eller till dig utan hemtjänst som söker en trygg och bra hjälp i vardagen. Du har rätt att göra skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Blankett finns på www.skatteverket.se